Uitbereiding waterbouwkundige afdeling
werkschip Seris voorzien van 5tons kraan.
Een renovatie werkponton word voorzien van sputpalen Werkponton gereed

Uitbereiding interieur balies
levering en montage Deltion College
Nieuwbouw meganisatiebedrijf
van de Weerd te Kampen
Nieuwbouw meganisatiebedrijf
van de Weerd te Kampen

Renovatie 2 verdiepingen Deltion College Bonema gebouw Nieuwbouw steiger met voorzieningen Axo Nobel Renovatie en conserveringen Mandjeswaardbrug gemeente Kampen

Uitbereiding school Kampen Startheuvel wereldkampioenschappen BMX gemaakt in combinatie met Agraro Nieuwbouw multifunctioneel centrum te Zalk


Renovatie damwanden gemeente Hattem Renovatie damwanden gemeente Hattem Renovatie hangsteiger gemeente Kampen


Renovatie pontje Uitbouw woming Heerde Dakrenovatie grachtenpand Kampen


Realiseren watermolen voor museumboerderij Aanbrengen stalen palen gemeente Dronten Realiseren fietsbrug Blokzijl


Renovatie taludtrappen Rijkswaterstaat


Tevens in opdracht zijnde werkzaamheden voor 2019:

Herbestemming/renovatie theologische universiteit Kampen
Nieuwbouw botenloods gemeente Kampen
Nieuwbouw woning te Wilsum
Diverse interne verbouw Deltion College te Zwolle
Groot onderhoud kunstwerken gemeente NOP
Groot onderhoud kunstwerken gemeente Dronten
Uitbreiding kantoor riool zuivering Zeewolde waterschap Zuiderzeeland
Renovatie kademuren te kampen waterschap Drents Overijssel delta
Uitbreiding steunpunt Emmeloord provincie Flevoland
Nieuwbouw kapschuur provincie Flevoland
Nieuwbouw bedrijfs hal voor van de Weerd Grafhorst
Renovatie/verbouw villa te Apeldoorn
Restauratie Annakapel te Kampen
Betonrenovatie 8 bruggen gem Noordoostpolder
Realisering 2 st composiet bruggen
Revitalisering 2 scholen Iris Kampen
Herstelwerk remmingwerken gem Urk
Renovatie mr zwijnsenschool te Kampen
Renovatie aanlegsteiger provincie Flevoland
Verbouwing restaurant Oudestraat 154 Kampen