Uitbereiding waterbouwkundige afdeling
werkschip Seris voorzien van 5tons kraan.
Een renovatie werkponton word voorzien van sputpalen Werkponton gereed

Uitbereiding interieur balies
levering en montage Deltion College
Nieuwbouw meganisatiebedrijf
van de Weerd te Kampen
Nieuwbouw meganisatiebedrijf
van de Weerd te Kampen

Renovatie 2 verdiepingen Deltion College Bonema gebouw Nieuwbouw steiger met voorzieningen Axo Nobel Renovatie en conserveringen Mandjeswaardbrug gemeente Kampen

Uitbereiding school Kampen Startheuvel wereldkampioenschappen BMX gemaakt in combinatie met Agraro Nieuwbouw multifunctioneel centrum te Zalk


Renovatie damwanden gemeente Hattem Renovatie damwanden gemeente Hattem Renovatie hangsteiger gemeente Kampen


Renovatie pontje Uitbouw woming Heerde Dakrenovatie grachtenpand Kampen


Realiseren watermolen voor museumboerderij Aanbrengen stalen palen gemeente Dronten Realiseren fietsbrug Blokzijl


Renovatie taludtrappen Rijkswaterstaat


Tevens in opdracht zijnde werkzaamheden voor 2017:

Renovatie gemaak Lovink en gemaal Kolijn waterschap Zuiderzeeland
Nieuwbouw loods Haatlanderdijk 8
Restauratie kadermuren remmingwerken en sluisdeuren te Hasselt gemeente Zwartewaterland
Conserveringen stadsbrug gemeente Kampen
Herbestemming/renovatie theologische universiteit Kampen
Uitbreiding Doopgezinde kerk in Blokzijl
Nieuwbouw botenloods gemeente Kampen
Nieuwbouw woning te Wilsum
Nieuwbouw loods vechtstraat te Zwolle
Rivitalisering Wegwijzer school te Kampen en Wendelschool te Kampereiland
Verbouw Zwijnsenchool te Kampen
Diverse interne verbouw Deltion College te Zwolle
Renovatie mannesmanpalen gemeente Kampen
Renovatie fietsbrug gemeente Dronten
Herstel schadevaring stadsbrug Kampen
Dakrenovatie stal te Vollenhove
Vervangen damwanden te Swifterband
Groot onderhoud kunstwerken gemeente NOP
Groot onderhoud kunstwerken gemeente Dronten
Afdichten gevelpuien gemaal Wortman te Lelystadhaven